ASOCIATIA CULTURAL-STIINTIFICA JUVENTUS

(ACADEMIA JUVENTUS)

C.I.F. 28660724/2011, Pitesti - Arges

Cod IBAN: RO16BRDE030SV07286180300, BRD Pitesti

 

STATUT (prezentare sintetica)

Academia Juventus militează pentru cultivarea şi dezvoltarea solidarităţii umane, descoperirea, formarea, sprijinirea şi promovarea valorilor intelectuale, civice, culturale, artistice şi sportive, atât în cadrul formal (şcoala), cât şi în cadru informal (educaţie alternativă).  

În obiectul de activitate al  asociaţiei se înscriu:

 • sprijinirea dezvoltării liberei iniţiative prin promovarea de proiecte educaţionale, culturale, ştiinţifice;
 • conceperea şi aplicarea politicilor de tineret în sectorul de drept privat şi nonguvernamental, inclusiv prin iniţiative legislative;
 • promovarea politicilor de recunoaştere a importanţei rolului şi locului tinerei generaţii în cadrul societăţii civile;
 • organizarea de simpozioane, schimburi de experienţă, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi seminarii pe diverse teme;
 • crearea şi promovarea unor sisteme de asistenţă socială, civică, umanitară;
 • implementarea unor politici care să ducă la creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa economică, socială, ştiinţifică şi culturală;
 • valorificarea potenţialului creativ şi stimularea tinerilor;
 • creşterea şi diversificarea ofertei de servicii, programe şi alternative specifice necesităţilor tinerilor; 
 • acordarea unor burse, premii, stimulente pentru tinerii cu rezultate meritorii în diverse domenii de activitate; 
 • promovarea specificului naţional, a tradiţiilor, a culturii şi civilizaţiei româneşti;
 • dezvoltarea unor forme de educaţie alternativă, complementare celor abordate în şcoală;
 • favorizarea mobilităţii tinerilor în cadrul schimburilor interculturale.