Legenda fratilor TIP si ARG

     Se zice că demult-demult, într-un ţinut îndepărtat, trăia o prinţesă neasemuit de frumoasă. Şi mai era vestită prinţesa pentru înţelepciunea ieşită din comun: găsea întotdeauna răspunsul potrivit la orice întrebare ţi-ar fi frământat gândul.

     De pretutindeni au venit oameni să se încredinţeze de puterea minţii sale - cei mai mulţi mânaţi de curiozitate, destui însă dornici să descifreze tainele lumii. Şi unii şi alţii se minunau de darul prinţesei, apoi se întorceau la casele lor mai bogaţi decât înainte.

     Dar într-o zi, vrăjitorul Habarnam se prefăcu în umbră şi se lipi de paşii prinţesei. Aşa se strecură în camera misterelor, unde niciun străin nu mai călcase vreodată. Aici, pe o masă roasă de ani, stătea ferecată în aur cartea în care prinţesa căuta răspunsuri pentru oameni. Şi, când bezna se lăsă peste palat, Habarnam se dezlipi de trupul prinţesei, fură cartea şi se făcu nevăzut.

     Când prinse de veste, prinţesa se prăbuşi de durere. Ştia că lumea e pierdută fără cartea ei. Nici măcar nu mai avea puterea să plângă. Strânse pleoapele tare ca şi cum ar fi vrut să sugrume întunericul şi din sforţarea asta, la colţul ochilor se iviră două lacrimi. I se prelinseră pe obraz, apoi căzură în palma tremurândă.

– Nu te teme, prinţesă! spuse lacrima ochiului drept.
– Îl vom învăţa noi minte pe Habarnam! completă lacrima ochiului stâng.
– Dar ce făpturi sunteţi voi şi de unde veniţi? tresări prinţesa.
– Suntem doi viteji din Împărăţia Luminii. Eu sunt TIP, iar el e fratele meu, ARG. Împreună îţi vom readuce CARTEA!

 

Scurt istoric

 

     Editura Tiparg se prezintă pe piaţa de profil cu un portofoliu bogat - peste 500 de titluri - orientat predilect spre segmentul de carte didactică (manuale şcolare, culegeri, ghiduri, memoratoare, evaluări, fişe de lucru), acoperind practic toate ciclurile educaţionale: învăţământ preşcolar, învăţământ primar, învăţământ gimnazial, învăţământ liceal.

     Concepute în concordanţă cu programele şcolare, auxiliarele Editurii sunt avizate de comisiile de specialitate ale Ministerului Educaţiei. Implicarea unor cadre didactice universitare, a cercetătorilor ştiinţifici sau a dascălilor cu experienţă în domeniu - atât în proiectarea/coordonarea, cât şi în realizarea propriu-zisă - garantează calitatea lucrărilor, prin racordarea lor la politicile educaţionale moderne. Conţinuturile respectă particularităţile de vârstă ale destinatarului, iar forma flexibilă de prezentare le transformă în instrumente de lucru prietenoase. Astfel, cunoştinţele însuşite la şcoală sunt exersate mai întâi, devenind apoi operaţionale prin aplicare la situaţii noi.

     În contextul unei competiţii acerbe în lumea cărţii de învăţătură, Editura Tiparg vă propune prin colecţiile sale un set de materiale pe suport tipografic ce faciliteaza saltul de la competenţă la performanţă în educaţie.

     Anul şcolar 2008 - 2009 a însemnat pentru TIPARG "un nou început", cu regândirea strategiei editoriale, cu o largă deschidere spre literatura de specialitate, dar şi spre literatura artistică sau cu funcţie utilitar-practică. Au fost deja trasate principalele direcţii tematice, propunându-se serii şi colecţii specifice fiecărui câmp de interes. Aceste colecţii au fost gândite ca structuri "deschise", permisive înglobării şi a altor "puncte de vedere" ce compun imaginea de ansamblu.

    Ca o primă confirmare a demersurilor noastre de poziţionare corectă, transparentă şi performantă în breasla editorilor de carte, Tiparg a primit în anul 2009 recunoaşterea C.N.C.S.I.S. - Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.

     Avem convingerea că o carte nu este doar o marfă aducătoare de profit material, cât - mai ales - un mijloc de îmbogăţire spirituală şi intelectuală. Vă invităm aşadar să fim părtaşi la înnobilarea fiinţei prin terapia lecturii!